#First NameLast NameClassPositionSquad
7TreBrown12thIFVarsity
21ZateeceKennedy12thOFVarsity
15JuliusScearce12thMIFVarsity
20QuinnBailey11thPVarsity
23TyBryant11thMIF, PVarsity
3BraxtonBurse11thOF, PVarsity
6CameronDunn11thIF,PVarsity
18GavinFaulkner11th1B,OF,PVarsity
14JaeVonHurt11thIF,OF,PVarsity
AJJackson11thVarsity
24CadenJohnson11thOFVarsity
19DaneKey11th1B,OFVarsity
29JaphiaKennedy11thPVarsity
TerrionHicks10thOF, PVarsity
TerriqueHicks10thVarsity
5JackGross10thCVarsity
36ThomasHoward10thIF,PVarsity
9RJParks10thIF,CVarsity
2BradyRobeson10thIF, PVarsity
LeightonHarris9thVarsity
JeremiahLowe9thVarsity