#First NameLast NameClassPositionSquad
5JackGross8thCVarsity
36ThomasHoward8thIF,PVarsity
9RJParks8thIF,CVarsity
6CameronDunn9thIF,PVarsity
23TyBryant9thMIF, PVarsity
18GavinFaulkner9th1B,OF,PVarsity
14JaeVonHurt9thIF,OF,PVarsity
24CadenJohnson9thOFVarsity
19DaneKey9th1B,OFVarsity
7TreBrown10thIFVarsity
15JuliusScearce10thMIFVarsity
10NoahGray11thOF,PVarsity
30CallowayPorter11th1B,OF,PVarsity
25JaydenBrown12th1B, OF, PVarsity
8HaidenHunt12thOFVarsity
17MicahLowe12thIF,OF,PVarsity
13RyanSergent12thIF,OFVarsity